10000946
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
8200582518
Produsent enhet:
Delphi
Produsentnummer enhet:
8200513076
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA