10000957
Produsent kjøretøy:
Rover
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
LR-0008-001
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA