10000958
Produsent kjøretøy:
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Motormeter
Produsentnummer enhet:
5 3923 259 00 G
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA