10000960
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
81 117 657
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA