10001044
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
3c0920870l
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA