10001063
Produsent kjøretøy:
Mazda
Produsentnummer kjøretøy:
4K BP4K B
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA