10001072
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Jaeger
Produsentnummer enhet:
96/349/609/80
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA