10001087
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
VWZ7Z0B6285250
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
3b0920807
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA