10001103
Produsent kjøretøy:
GM
Produsentnummer kjøretøy:
90492433
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WK9 071
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA