10001163
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
7700105979
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S115300203
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA