10001189
Produsent kjøretøy:
Rover
Produsentnummer kjøretøy:
M3L0110J0
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA