10001192
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9653958980
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 281 013 332
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA