10001224
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
2K0920841A
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA