10001245
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
98AP-10841-BC
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA