10001305
Produsent kjøretøy:
Nissan
Produsentnummer kjøretøy:
23710-70J80
Produsent enhet:
Lucas
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA