10001307
Produsent kjøretøy:
GM
Produsentnummer kjøretøy:
90414966
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WK9 052
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA