10001400
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200046162
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S110030048
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA