10001418
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200162378
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S110115000
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA