10001419
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
SW9664807480
Produsent enhet:
Siemens VDO
Produsentnummer enhet:
5WS40661A-T
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA