10001426
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
42 39 638
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 261 203 459
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA