10001437
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9653239880
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 281 011 233
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA