10001452
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
110.080/108/035
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
9648214780
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA