10001455
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
110.008/882/005
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
9630373080
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA