10001471
Produsent kjøretøy:
GM
Produsentnummer kjøretøy:
09166814FL
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
110008988009
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA