10001486
Produsent kjøretøy:
Audi
Produsentnummer kjøretøy:
D08AUZ820
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
8DO 919 861 H
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA