10001495
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
3C0920 860J
Produsent enhet:
Siemens VDO
Produsentnummer enhet:
A2C53144886
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA