10001497
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
2K0920 841A
Produsent enhet:
Siemens VDO
Produsentnummer enhet:
110.080.237/015
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA