10001533
Produsent kjøretøy:
BMW
Produsentnummer kjøretøy:
61.35 – 6 927 927
Produsent enhet:
Siemens VDO
Produsentnummer enhet:
5WK4 7995
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA