10001587
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
191 905 351b
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA