10001595
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
au 6620a
Produsent enhet:
Visteon
Produsentnummer enhet:
44zu-267
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA