10001612
Produsent kjøretøy:
BMW
Produsentnummer kjøretøy:
WBAGA81070DA23552
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 261 200 178
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA