10001625
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700746044
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S101263102 C
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA