10001659
Produsent kjøretøy:
Fiat
Produsentnummer kjøretøy:
464353010
Produsent enhet:
Hitachi
Produsentnummer enhet:
GE109127
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA