10001670
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
CWCC3R144
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
95BB-12A650-BB
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA