10001671
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606516
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
TEH057620206
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA