10001672
Produsent kjøretøy:
Honda
Produsentnummer kjøretøy:
37820-P3F-G51
Produsent enhet:
Denshigiken
Produsentnummer enhet:
248-105478
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA