10001673
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606176
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
T18EH115778147
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA