10001675
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04671262AD
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
T11EH009732139
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA