10001691
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606317
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
TEH0296366218
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA