10001700
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04874160
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA