10001701
Produsent kjøretøy:
Toyota
Produsentnummer kjøretøy:
89661-1A410
Produsent enhet:
Fujitsu ten
Produsentnummer enhet:
211000-3570
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA