10001705
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
64FB-12A650-EA
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA