10001708
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
92FB-12A650-CD
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA