10001710
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
88GB-12A650-C2A
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA