10001716
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
85gg 10c909ab
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA