10001728
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
V85BB 2C013 AB
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
10.0903-0010.4
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA