10001730
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
85GG 2C013 AD
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
10.0901-0011.4
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA