10001737
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
88BG-12A650-D2A
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA