10001739
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
86GB-12A650-AC
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA