10001751
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
F20F-12A65-HB
Produsent enhet:
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA